Suomi

Niemi yhteistyökumppanina

Niemi yhteistyökumppanina

Niemen Tehtaat Oy:n päätuotantolaitos sijaitsee Vammalassa, hyvien yhteyksien päässä Tampereelta ja keskeisesti koko Suomeakin ajatellen. Toinen tehdas on Suodenniemellä.

Vammalan yksikössä tehdään tuotteiden levyosat ja kokoonpano sekä huolehditaan logistiikasta: pakkaus, varastointi ja lähettämö kuljetuksineen.

Niemen tuotesuunnittelu, markkinointi ja hallinto on myös keskitetty Vammalaan, yrityksen perinteikkääseen, suomalaisia arvoja kunnioittavaan ympäristöön.

Suodenniemen tehtaalla toiminta on rakentunut oman sahan ympärille. Tämä yksikkö valmistaa myös täyspuiset huonekalut ja niiden osat.

Niemen voimatekijöitä

niemi1

Suunnittelu ja tuotekehitys
Yksi Niemen Tehtaiden kiistattomia vahvuuksia on oma tuotesuunnittelu. Siitä – yhdessä Niemi-tiimin kanssa – vastaa suunnittelija Mikko Naskali. Meillä myös asiakas on mukana suunnittelussa. Joustavalla yhteistyöllä varmistetaan asiakkaan toiveiden mukainen kaluste – tai jälleenmyyjän näkökulmasta kaluste, joka menee kaupaksi.

 

 

niemi2Joustava tuotanto ja tehokkaat koneet
Automatisoidut valmistuslinjat ja tietokoneohjatut työstökoneet antavat mahdollisuuden tasaisen korkeaan laatuun sekä joustavaan ja kilpailukykyiseen tuotantoon. Tietotekniikan hyödyntäminen myös yrityksen muussa toiminnassa antaa toimintaan varmuutta ja mahdollistaa asiakaspalvelun laadun. Tuotantokapasiteettia ja muita resursseja voidaan suunnata kulloisenkin tarpeen mukaan.

 

 

niemi4Logistiikka
Tuotteiden pakkaus ja toimitus perustuu ajatukseemme oikeasta tuotteesta oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Uskomme, että toimivaa logistiikkaa arvostavat myös asiakkaamme.

 

 

 

 

 

 

 

niemi6


Ammattitaito.
Niemen Tehtailla on aina osattu arvostaa perinteitä ja ammattitaitoa. Tarkoituksenmukaisella koulutuksella luodaan pohja taitojen soveltamiseen nykyaikaisessa tuotannossa ja myös työssä viihtymiselle. Pitkäaikaiset, ammattinsa osaavat työntekijät ovat Niemenkin menestyksen kulmakiviä.

 

 

Aikaansa edellä.
Vaikka Niemen Tehtaat Oy on vakavarainen yritys ja nojaa vahvasti perinteisiin se ei ole pysähtynyt – päinvastoin. Pitkän iän ja menestyksen takana on ollut monien yrittäjäsukupolvien rohkeus vastata kohdalle tulleisiin haasteisiin ja tarvittaessa olla aikaansa edellä.

Niemi-yritysryhmä tarjoaa synergiaetuja, jotka mahdollistavat vakaan yhteistyön ja hyvät kehitysnäkymät alan kaupalle.

Meidän kanssamme yhteistyö toimii. Jos näet, että meistä on kumppaniksesi, ota rohkeasti yhteyttä!

Copyright © 2020 byNIEMI . All rights reserved.